we all love

pag-ibig

Look deep into nature, and you will
understand everything better.

pag-ibig

pag-ibig

umalis tayo sa pag-ibig at kapayapaan

pag-ibig

umalis tayo sa pag-ibig at kapayapaan

pag-ibig

pagdating ng pag-ibig ang lahat ay parang paru-paro at matamis

pagdating ng pag-ibig ang lahat ay parang paru-paro at matamis

Jane Miller

ABOUT US

bakit ang mga tao ay talagang umiibig, ang pag-ibig ay napakahusay at ang makahanap ng isang mahusay na mag-asawa ay pag-ibig

nagmamahal kami, nagmamalasakit kami, sumusunod kami sa kapayapaan, ang mahusay na pag-iisip ay tungkol sa pagmamahal at pangangalaga

2

2 2

3 3

4 4

5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
1 1
10 10
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
1 9
2 0

a. b

c  d

e  f

g  h

i  j

k  l

m  n

 8a

9a

10a

11a

12a

13a

14a

15a

.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.